Inloggen Registreren

Algemene voorwaarden GTAplanet.nl

 

1.            Algemene regels

Ten behoeve van de GTAplanet.nl community hebben we enkele regels opgesteld. Omdat het overtreden van deze regels kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van je rechten tot het gebruik van deze website, dien je de regels te lezen en op te volgen.

 

A.           Verschaf de juiste informatie

Je gaat ermee akkoord om informatie over jezelf te verschaffen zoals gevraagd in het registratie-formulier die, nauwkeurig, actueel en naar waarheid ingevuld is. Je gaat ermee akkoord de geregistreerde data actueel en nauwkeurig te houden.

 

B.            Bescherm je wachtwoord

Tijdens het registratieproces word je gevraagd een wachtwoord te selecteren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van je wachtwoord en je account. Tevens ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw wachtwoord en account. Indien je wachtwoord en account onbevoegd gebruikt worden, dien je GTAplanet.nl hier onmiddellijk over te informeren en je dient je wachtwoord te wijzigen.

 

C.            Gehoor geven aan de wet

Je gaat ermee akkoord GTAplanet.nl niet voor illegale doeleinden te gebruiken of voor het overbrengen van materiaal dat onrechtmatig, kwellend, lasterlijk (bijvoorbeeld onwaar en beschadigen van anderen), inbreuk maakt op de privacy van anderen, beledigend, dreigend, of obsceen, of dat in strijd is met copyright (bijvoorbeeld recht van eigendom of oneigenlijk gebruik) of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.

 

2.            Onze community

A.           Community gedrag

Door gebruik te maken van de community gebruikerspagina’s, forum of andere applicaties voor het communiceren, posten op het forum of andere gebruikersbijdrage (samen Gebruikersmogelijkheden), ga je ermee akkoord om de Gebruikersmogelijkheden te gebruiken voor gebruikersbijdrage die gepast en gerelateerd zijn aan het onderwerp. Bij wijze van voorbeeld en niet als beperking ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van de Gebruikersmogelijkheden niet:

 

1.            belastend, misbruik, kwellend, stalken, bedreigend of op andere wijze wettelijke rechten schend (zoals recht van privacy en publiciteit) of anders.

2.            ongepaste, misbruik, lasterlijk, inbreukmakend, obscene, onfatsoenlijk, of onrechtmatig topic, naam, materiaal of informatie plaatst.

3.            bestanden plaatst dat materiaal bevat welke door wetgeving beschermd is inzake intellectuele eigendom (of door recht op privacy of publiciteit), tenzij je de rechten bezit of beheert of expliciet alle toestemmingen hebt ontvangen.

4.            bestanden plaatst die virussen, beschadigde bestanden, etc. bevat welke de werking van andermans computer kan beschadigen.

5.            adverteert of goederen of diensten aanbied voor commerciële doeleinden.

6.            andere gebruikers beperkt of hindert in het gebruik maken GTAplanet.nl.

 

Indien je ervoor kiest taalgebruik, zoals een gebruikersnaam, te gebruiken welke obsceen, onfatsoenlijk, beledigend of op enig andere manier verwerpelijk of ongepast is, houden we het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving dit te verwijderen of aan te passen.

 

B.            Gebruikersmogelijkheden

GTAplanet.nl behoud het recht om je account op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te verwijderen.

 

C.            Monitoring

GTAplanet.nl heeft geen plicht om de Gebruikersmogelijkheden vooraf te screenen of te monitoren. Echter, GTAplanet.nl behoud het recht om op ieder moment communicatie, geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te verwijderen of actie te ondernemen om te voldoen aan de wettelijke eisen, regels, juridisch proces of op verzoek van de overheid.

 

D.           Gebruik

Inhoud of communicatie die je plaatst met de Gebruikersmogelijkheden zijn over het algemeen publiekelijk beschikbaar en niet afgeschermd (gedeeltelijk in te stellen). Dit betekent dat de communicatie, etc. door anderen gelezen wordt zonder je kennis of goedkeuring. Je moet geen verwachtingen hebben met betrekking tot privacy in relatie tot communicatie door middel van de Gebruikersmogelijkheden. Wees altijd voorzichtig met het plaatsen van persoonlijke informatie vooral als de informatie, je persoonlijk kan identificeren. Het plaatsen van gebruikersinhoud door middel van de Gebruikersmogelijkheden geschied op eigen risico. GTAplanet.nl is niet verantwoordelijk voor diefstal, kopiëren of plaatsen van de gebruikersinhoud op andere media of netwerken.  GTAplanet.nl is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersmogelijkheden, diens inhoud of andere acties als gevolg van je deelname.

Reacties (0)

There are no comments posted here yet

Laat je reactie achter

Posting comment as a guest.
Bijlages (0 / 3)
Share Your Location